14 banner

Thời gian: 9h-19h, 01&02/08/2020

Địa điểm: TP.HCM

Học phí: 6.800.000 VNĐ Ưu đãi còn 3.000.000 VNĐ (Áp dụng hết ngày 28/07/2020)

Thông tin khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005